Gy.I.K.

Az ügyvéd kiválasztásánál a következő kérdéseket kell feltennie magának:
  1. Rendelkezik-e az adott jogterületen tapasztalattal, illetve ha szükséges, nyelvtudással?
  2. Van-e kapacitása a feladat elvégzésére?
  3. Az ár-érték arány elfogadható-e? és főleg
  4. Megbízik-e benne?
Bármelyik kérdésre nemmel válaszol, tovább kell keresnie.

A nagyobb létszámú – általában nemzetközi háttérrel is rendelkező – ügyvédi irodák az ügyvédi szolgáltatások teljes skáláját biztosítják, de nem úgy, hogy valamennyi ott dolgozó ügyvéd valamennyi jogterületen járatos, hanem úgy, hogy minden ügyvéd a saját profiljába illő ügyeket látja el. Tehát a „vonal túlsó végén” ugyanúgy egy – az ügyfél reményei szerint – az adott jogterületen gyakorlattal rendelkező ügyvéd áll, mint egy kis iroda esetén. A szakmai színvonal záloga tehát nem az iroda mérete, hanem a ténylegesen eljáró ügyvéd szakmai felkészültsége.
A Dezsényi Ügyvédi Iroda egy kis létszámú, független ügyvédi iroda, amely a professzionális szolgáltatási színvonalat a néhány jogterületre szűkített szakosodással biztosítja.

Mi a középvállalati ügyfelekkel kapcsolatos, jellemzően gazdasági, közigazgatási és munkajogi jogterületeken felül főképp kártérítési joggal és családjoggal (bontóper, gyermekelhelyezés, stb.) foglalkozunk. Persze készítünk adásvételi és egyéb szerződéseket és foglalkozunk cégalapítással illetve módosítással is. Egyáltalán nem foglalkozunk büntetőjoggal.

Ahogy erre már kitértünk, csak annyi munkát vállalunk el, amennyit ésszerűen el tudunk látni. Nyilván nincs akkora kapacitásunk, mint a nagy nemzetközi irodáknak, de munkaszervezés szempontjából jobban állunk, mint azok a kollégák, akik egyedül dolgoznak.

Az ügyvédi megbízással kapcsolatban fő kérdés a bizalom. Magyarországon az ügyfél általában ajánlás alapján választ ügyvédet. Elbizakodottság volna azt képzelnünk, hogy valaki honlapunk átolvasását követően azonnal mellettünk dönt, hiába is írnánk e pontban, hogy „természetesen, megbízhat”. De ha nincs ennél erősebb referencia a keze ügyében – nos, állunk szíves rendelkezésére.

Már halljuk is a választ: „aki minden pert megnyer”. Csakhogy ez sajnos lehetetlen. A legtöbb perben ugyanis van pernyertes és pervesztes fél. Az pedig, hogy az ügyvédet melyik fél kéri fel a képviseletére, nem az ügyvéden múlik.

A jó ügyvéd véleményünk szerint az, aki az ügy megismerését követően a pernyertesség esélyét, illetve a nyertesség arányát viszonylag nagy pontossággal előzetesen meg tudja határozni, és ezzel adott esetben az esélytelen felet a pertől vissza tudja tartani, illetve a felek közötti ésszerű egyezséget elő tudja segíteni.
Végezetül még egy gondolat: akinek életében csak egy peres ügye volt, de azt megnyerte, az ugyebár minden perét megnyerte. Ön ilyen ügyvédet akarna?

Ha fölmerült ez a kérdés, akkor azonnal. Az ügy minél korábbi fázisában fordul ügyvédhez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy jó megoldást fog találni.
Mindenesetre még az előtt tegye, mielőtt az ön előtt heverő határozat (igen, nagy valószínűséggel a bal kezénél az asztalon van egy határozat) jogerőre emelkedne.

A nagy nemzetközi irodák árai is úgymond nemzetköziek. Mi Magyarországon elfogadott átlagos árakon dolgozunk, így nem tartozunk a legolcsóbbak közé, de megnyugtató távolságban állunk a legdrágábbak áraitól.
Az ügyvédi szolgáltatás fajlagosan drága, de nem szabad arról megfeledkezni, hogy ezen szolgáltatás értékteremtő képessége magas. Az ügyfél akkor lesz elégedett, ha a megbízási díj az ügyvédi közreműködéssel elérhető eredményhez arányítva elfogadható nagyságrendű. Mi ezt tartjuk szem előtt. A díj egyébként függ az ellátott ügy jellegétől, az ügyhöz kapcsolódó ügyvédi felelősségtől, az elérendő eredménytől, és a ráfordítandó idő mennyiségétől.
Amúgy a legdrágább ügyvédi szolgáltatás mindig az, amit az ügyfél nem vett igénybe, pedig igénybe kellett volna vennie.

Ez az igénybevétel mértékétől függ. Az állandó megbízás jellemzője, hogy a havi díjban benne foglaltatik egy bizonyos óraszámú munkavégzés, amennyire a megbízónak várhatóan szüksége lesz, és amelynek díja jelentősen alacsonyabb az általában érvényesített óradíjnál. A fix óraszám feletti igénybevétel óradíja még mindig alacsonyabb az általában érvényesített óradíjnál. Ezen kívül mi az állandó megbízás díjában foglaltnak tekintjük, hogy a megbízónak további költséget nem okozó telefonos konzultációs lehetőséget biztosítunk.

TOP